O firmě ARGET s.r.o.Firma ARGET s.r.o. zahájila svoji činnost 16. května 1995 se zaměřením na průmyslovou automatizaci. V tomto oboru firma získala mnoho cenných zkušeností při různých aplikacích a provádí práce od návrhu řešení pro daný případ, přes výrobu rozvaděčů, provozní rozvody, až po programové vybavení a konečnou dokumentaci s návodem pro obsluhu a údržbu. Samozřejmostí je zajištění projektové dokumentace, výchozí revize elektro a prohlášení o shodě.

Zajišťujeme pozáruční servis, nebo smluvně stálou údržbu technologických celků, a to i na dodávky jiných firem.

Požadavek na ovládání technologie z jednoho místa (velín, pracoviště dispečera) řešíme vyobrazením daného provozu na monitoru PC, a ovládáním klávesnicí nebo myší PC, s možnostmi např. vedení statistiky výroby, zobrazení a archivace poruchových stavů atd.

Realizujeme také rekonstrukce strojů a zařízení, jejichž řídící systém již nelze opravovat, nebo nevyhovuje dnešním požadavkům. Během našeho působení jsme řešili úlohy spojené s problematikou regulace teplot, snímání tlaku a podtlaku, řízení, dávkování a vážení materiálu, ovládání servomotorů, snímání množství materiálu v zásobnících ultrazvukem, snímání hladiny optočidly, bezobslužné řízení čerpadel se samočiným přepnutím na jiný zdroj při výpadku hlavního napájení, řízení otáček ventilátorů, řízení otáček a krokování pásových dopravníků, hlídání přetržení pásu, odměřování, řízení rozběhu a zastavení motoru, reverzace motoru.

Rovněž jsme řešili problematiku čtení čárových kódů pomocí ručních i stacionárních skenerů a zpracování takto získaných údajů v reálném čase.

Vyrábíme rozvaděče NN dle požadavků a dokumentace zákazníků a provádíme elektromontážní práce.

Závěrem lze říci, že naše firma nabízí v oboru elektro širokou škálu služeb a pracovníci firmy jsou připraveni provést práce v prvotřídní kvalitě.